Text Size
Enterprise Architect

Edycje Enterprise Architect

Professional Edition - narzędzie do modelowania i wizualizacji przystosowane do wykorzystania zarówno w pracy twórców oprogramowania jak i analityków. Daje możliwość przesyłania plików w sieci między użytkownikami. Umożliwia zarządzanie bazą danych, generowanie raportów RTF, prowadzenia dyskusyjnego forum projektowego. Zawiera panel dostępowy umożliwiający innym aplikacjom tworzenie diagramów UML.

Licencja Professional Edition jest przeznaczona dla mniejszych grup projektowych i developerskich. Zapewnia wspólne projekty, poprzez replikacje i dzieloną sieć plików. Wersja Professional ma także interfejs ActiveX do uzyskiwania informacji w formacie XMI. Wersja Professional w pełni wspiera import/export kodu, oraz schematów bazodanowych oraz synchronizację modeli elementów z kodem źródłowym.

Desktop Edition - wersja konkurencyjna cenowo zaprojektowana dla indywidualnie działających programistów lub analityków. Ma możliwości generowania raportów w HTML i RTF oraz współpracuje z innymi aplikacjami, którym pozwala tworzyć diagramy UML.

Licencja Desktop jest przeznaczona dla pojedynczych developerów, tworzących analizę UML i modele projektowe. Zawiera wszelkie cechy wersji Professional za wyjątkiem inżynierii kodu (import/export kodu źródłowego i DDL), interfejsu Active-X oraz możliwości dzielenia się modelem pomiędzy wieloma użytkownikami.

Corpotate Edition - łączy funkcje edycji Professional i Desktop. Umożliwia zarządzanie większymi zespołami użytkowników, które wymagają sprawnego sterowania we wspólnym środowisku modelowania. Zawiera opcje sprawdzania poprawności modeli, wizualizacji aplikacji, repozytorium DBMS oraz MGD. Umożliwia lepszą ochronę i zarządzanie kontem użytkownika. Posiada panel dostępowy, który umożliwia innym aplikacjom tworzenie diagramów UML. Daje możliwość generowania profesjonalnych raportów w HTML i Rich Tekst Format.

Licencja Corporate Edition jest przeznaczona dla większych grup developerskich. Zawiera wszystkie elementy wersji Desktop i Professional, jak również możliwość współpracy z bazami danych: MS SQL Server, MySQL, Oracle 9i oraz 10g, PostgreSQL, MSDE, Adaptive Server Anywhere i MS Access. Dostarcza także dodatkowe systemy logowania i zabezpieczeń: user security, user logins, user groups, replikacje a także blokadę elementów używanych przez danego użytkownika w danym czasie. Wsparcie dla Technologii MDG jest również zawarte w wersji Corporate, a także dodatkowe zasoby.

Pakiety Enterprise Architect z dodatkami:

Business & Software Engineering Edition - pełna funkcjonalność dotychczasowej edycji Corporate Edition + bogata funkcjonalność rozwiązań biznesowych (min. wsparcie dla BPEL - Business Process Execution Language). Zawiera moduły integracji MGD Integration i MGD Link z programami MS Visual Studio, MS Eclipse, UPDM, Zachman Framework, TOGAF. Przeznaczony zarówno dla analityków, programistów, kierowników projektu, jak i każdej osoby biorącej udział w procesie projektowania i budowie oprogramowania.

Kompleksowa edycja dla całego zespołu projektowego (od architekta-modelera, eksperta od zbierania wymagań, menedzera projektu, po osoby związanej z projektowaniem i konstrukcją, kontrolą jakości czy procesami biznesowymi. Edycja zawiera narzędzia do modelowania i planowania strategii biznesowych (Value Chain, Balanced Scorecard, Strategy Map, Decision Tree, czy Organization Chart)

Systems Engineering Edition - pełna funkcjonalność dotychczasowej edycji Corporate Edition + wbudowane integracje z SysML, MS Visiual Studio, Eclipse, DDS, DODAF/MODAF, a także wsparcie dla ADA 2005.

Licencja stworzona z myślą o inżynierach, programistach korzystających z bogatej gamy dodatkowej funkcjonalności (SysML, DDS, Visiual Studio). Teraz wszystko razem w jednym pakiecie. Połączenie funkcjonalności generowania kodu z modeli UML, SysML 1.1, Parametrycznych diagramów SysML i zaawansowany poziom skryptowania, daje nieograniczone możliwości dla całego zespołu projektowego.

Ultimate Edition - łącząca funkcjonalność dwóch powyższych edycji.

Jest to najnowsza i najbardziej zaawansowana edycja Enterprise Architect. Obejmuje pełną funkcjonalność wszystkich pakietów Enterprise Architect. Licencja ta jest przeznaczona dla zaawansowanych użytkowników, którzy wykorzystują również dodatkowe możliwości integracji (Zachman, Eclipse, TOGAF, DDS, itp) Dzięki temu rozwiązaniu użytkownicy są w stanie uporać się szybko nawet z najbardziej skomplikowanym projektem. Dla użytkowników i osób pracujących w wielu dziedzinach, Ultimate Edition oferuje pełną gamę doświadczeń Enterprise Architect. Z głębokim wsparciem dla biznesu, dla inżynierii oprogramowania i rozwoju systemów, zintegrowane w jednym środowisku programistycznym.