Text Size
Enterprise Architect

Standard UML 2.4.1

5 sierpnia 2011 Object Management Group (OMG) - niezależna międzynarodowa organizacja non-profit, zrzeszająca działaczy związanych z branżą informatyczną - zatwierdziła nową specyfikację dla języka UML w wersji 2.4.1.

Sparx Systems
wspiera najnowszy standard UML w najnowszej wersji Enterprise Architect 9.2

OMG opublikowało nowa wersję UML (2.4.2). Większość zmian jest związana z wewnętrzną strukturą metamodelowania UML i nie wpływa na modelującego.

Dla tych, którzy są zainteresowani metamodelowaniem UML, OMG zapewnia zrozumiały dla maszyn format UML 2.4.1, serlializowany do formatu XMI. Dokumenty w formacie XMI mogą być zaimportowane do Enterprise Architect i analizowane w dobrze znanych narzędziach.

Jeśli są Państwo zainteresowani zmianami dokonanymi w UML 2.4.1, prosimy pobrać nienormatywne wersje w formacie PDF, zawierające tablice zmian.